کیک

 

کیک روز

کیک اسفنجی همراه با خامه و میوه های فصلی

14500 تومان

 
 
 

 

 

 

  کیک خامه ای

    کیک اسفنجی خامه ای با خامه تازه

    15800 تومان

 
 

 

چیز کیک

   
    کیک پنیری با طعم های مختلف

 14000 تومان

 
 

 

 

 پای
 
    پای با میوه های مختلف

   13000 تومان

 
 
 

 

 

 

کیک براونی

کیک شکلاتی با خامه شکلاتی

18000 تومان

 
 
 

 

 

 

کیک مارس

کیک اسفنجی با تکه های مارس

19000 تومان