بستنی

 

 

بستنی مخصوص

سه اسکپ بستنی انتخابی ،خامه و ژله

14500 تومان

 
 
 

 

 

 

  بستنی جورواجور

   سه اسکوپ بستنی انتخابی

    15800 تومان

 
 
 

 

 

 

 کافه گلاسه
   
  نسکافه ،شیر ،شکر قهوه ای

 14000 تومان

 
 
 
 
 

 

 

 شکلات گلاسه
   
  شکلات،شیر ،شکر قهوه ای

 14000 تومان

 
 
 
 

 

 

 توت فرنگی گلاسه
   
  توت فرنگی ،شیر ،شکر قهوه ای

 14000 تومان

 

 

 
 

 

 

 میلک شیک شکلات
   
  شکلات ،شیر ،بادام

 14000 تومان

 
 
 
 

 

 

 شیک توت فرنگی و انبه
   
  انبه ،توت فرنگی ،خامه

 14000 تومان