| 
Search More
خانه ویلایی بسیار شیک و نوساز
آماده تحویل با قیمت مناسب
896,000,000  تومان 
3000 متر زیر بنا
5 اتاق خواب
4 حمام
2 پارکینگ
6 روز پیش ثبت شده
 
 
نوع قرار داد: برای فروش
 

 
460,000,000  تومان 
320 متر
5 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ
6 روز پیش ثبت شده
 
 
نوع قرار داد: برای فروش
 

 

پیشنهادهای ویژه