پارک خودرو به صورت موقت

پارک انواع موتورسیکلت

طبقه مجزا برای وانت

وب سایت رسمی پارکینگ طبقاتی پایتخت ادامه ارائه خدمات به کلیه مشتریان عزیز می باشد

گالری تصاویر

وظایف اولیه بهره برداران پارکینگ ها

1-نظافت عمومی محوطه پارکینگ و طبقات پارکینگ.

2- ملبس بودن پرسنل پارکینگ به لباس فرم مشخص. 

3- روشن بودن نمایشگر قیمت در خروجی پارکینگ. 

4- وجود روشنایی کافی در محوطه و طبقات پارکینگ. 

5- رعایت نرخ های مصوب توقف در پارکینگ. 

6- برخورد مناسب با مراجعین پارکینگ.