محصولات

كولر‌های آبی
(نصب در فضاي خارجي)
كولر آبی BF2
كولر آبی BF3-M
كولر آبی BF4
كولر آبی BF5
كولر آبی BF5-B
كولر آبی BF7
کولر آبی BF3-R
 
كولر‌های آبی
(براي فضای داخلی)
كولر آبی BF3-S
كولر آبی BF3-T
كولر آبی BF3-V
 
يخچال فريزر
یخچال فریزر 60-40
یخچال فریزر 70-30
 
     
آبگرمكن
آبگرمكن برقی 120
آبگرمكن برقی 150
آبگرمكن برقی 200
آبگرمكن نفت‌سوز 50-20
آبگرمكن نفت‌سوز 60-20
آبگرمكن گازسوز 35-10
آبگرمكن گازسوز 50-10
آبگرمكن گازسوز 60-10
 
ماشين لباس‌شویی
لباس‌شویی دوقلو 750
لباس‌شویی دوقلو 900
 
بخاری
بخاری برقی فن‌دار
بخاری گازسوز BN6
بخاری گازسوز شومینه
بخاری گازسوز شیده
بخاری گازسوز طرح شومینه

محصولات


کولرهای آبی

(نصب در فضاي خارجي)
كولر آبی BF2
كولر آبی BF3-M
كولر آبی BF4
كولر آبی BF5
كولر آبی BF5-B
كولر آبی BF7
کولر آبی BF3-R


كولر‌های آبی

(براي فضای داخلی)
كولر آبی BF3-S
كولر آبی BF3-T
كولر آبی BF3-V