خدمات - مهندسین مشاور نیک سازه شرق

به منظور اطمینان از انجام خدمات مطابق نیازهای کارفرما، بودجه تعیین شده و زمان مشخص شده، خدمات جامع و کاملی از طرف ما ارائه می شود که شامل طراحی فضائی، مطالعات توجیهی اقتصادی، خلق طراحی جدید و مدرن با استانداردهای عالی و مهندسی ارزش که کمک می کند تا استفاده بهینه از زمین، ساختمان، هزینه و زمان اجراء فراهم شود.

خدماتی که ما عرضه می کنیم شامل:

 

  • MC- مدیریت طرح، عامل چهارم
  • EPC- طرح و اجرا
  • Value Engineering- مهندسی ارزش
  • Designing- طراحی و انجام خدمات مرحله اول و دوم
  • Interior Designing- معماری داخلی
  • Supervision- نظارت خدمات سوم