66770011

محصولات

محصولات شیشه و بلور دانیال طیف گسترده ای را شامل می گردد. انواع سرویس های غذاخوری،  پذیرایی، انواع لیوان، فنجان، گلدان و ... از جمله تولیدات شیشه و بلور دانیال می باشد. استفاده از بهترین مواد اولیه، طرح ها و رنگ بندی متنوع  و بهره گیری از جدیدترین دستگاه ها در مراحل مختلف تولید از جمله مهمترین ویژ گی های تولیدات ما می باشد.

سرویس غذاخوری


لیوان، پارچ، گلدان