بخش مغز و اعصاب ساختمان پزشکان پاستور در حضور متخصصین مغزو اعصاب مجرب و نیزبا وجود امکانات پیشرفته تشخیصی نظیر دستگاه الکتروآنسفالوگرافی، الکترومیلوگرافی وامکانات تصویر برداری و آنژیوگرافی مغزو داپلر سونوگرافی عروق کاروتید و ورتبرال بطورتخصصی خدمات خودرا در زمینه های تشخیصی و درمانی بیماریهای مغزو سیستم عصبی  درکنار سایر تخصص ها چون جراحی مغز و اعصاب ، چشم پزشکی، اونکولوژی ، روانپزشکی و بازتوانی ارائه میدهد.
 

از جمله این خدمات میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ارائه درمان و مراقبت در حوادث عروقی مغزی ( سکته مغزی)
  • ارائه درمان و مراقبت در بیماریهای دژنراتیو مغزی ( MS ، ALS ، آلزایمر وپارکینسون )
  • ارائه درمان و مراقبت در انواع تشنج
  • انجام الکتروآنسفالوگرافی و الکترومیلو گرافی
  • ارائه درمان و مراقبت در بیماری میاستنی گراو
  • ارائه خدمات مشترک با سرویس جراحی مغز واعصاب در حوادث خونریزی دهنده مغزی چون پارگی آنوریسم و تومورهای مغزی و ضربه مغزی
  • ارائه درمان و مراقبت در بیماریهای عفونی مغزی چون مننژیت و آنسفالیت
  • ارائه درمان و مراقبت در موارد اعصاب وروان با مشارکت روانپزشک
  • ارائه خدمات بازتوانی

کلیه حقوق متعلق به وب سایت کلینیک پاستور می باشد.