درباره من

من بابک کیانی هستم. عکاسی و گرافیک کامپیوتری  تدریس می کنم .حدود پانزده سالی می شود که دغدغه و شوق عکاسی مرا بخود مشغول کرده است و این وب سایت محلی است که کارهایم را برای دیدن آنانکه مایلند دنیای مرا ببینند به نمایش می گذارم.

 

افتخارات و سوابق

  • کسب مقام دوم عکس آسیا بخش شهری در سال 2014
  • برگزیده مسابقه عکاسی بنیاد ایران شناسی
  • برگزیده بخش عکاسی نخستین جشن جهانی نوروز
  • برگزیده مسابقه نقد عکس دانشگاه فردوسی مشهد
  • برگزیده مسابقه عکاسی معنویت در معماری آرمانشهر تهران
  • عکاس برگزیده جشنواره جلوه های طبیعت(شهریور91)
  •  برنده مدال نقره چهارمین دوره جشنواره عکس خیام