کباب ها

 

 

 

چلوکباب برگ مخصوص


گوشت گوسفندی مخصوص -برج اعلای ایرانی زعفرانی -کره محلی

24500 تومان

 

 
 

 

 

 

  چلوکباب لقمه زعفرانی

گوشت راسته گوسفندی -برج اعلای ایرانی زعفرانی -کره محلی

    25800 تومان

 
 
 

 

 

 

 جوجه سنتی با سبزیجات
   
    فیله مرغ مزه دار – قارچ – زیتون اسلایس -کوجه فرنگی – -برج اعلای ایرانی زعفرانی -کره محلی

 24000 تومان

 
 
 

 

 

 

 کباب تیکه ماستی
 
    گوشت راسته گوسفندی مزه دار شده با ماست -برج اعلای ایرانی زعفرانی -کره محلی

   23000 تومان

 
 
 
 

 

 

خوراک جوجه ترش

جوجه مزه دار شده با آلو رب انار-برج اعلای ایرانی زعفرانی -کره محلی

18000 تومان

 
 
 

 

 

 

کباب شیشلیک

فیله گوساله – برج اعلای ایرانی زعفرانی -کره محلی

59000 تومان

 
 
 

 

 
 
 

اخبار سفره خانه صبا