غذاهای سنتی

 

 

 

کوفته تبریزی

گوشت تازه -برج اعلای ایرانی -سبزیجات تازی -آلو

24500 تومان

 
 
 

 

 

  میرزا قاسمی

بادمجان تازه -سیر و تخم مرغ -کره محلی

    25800 تومان

 
 
 

 

 

 

 کشک بادمجان
   
    بادمجان تازه - کشک محلی

 24000 تومان

 
 
 

 

 

 

 خوراک عدسی
 
    عدس و گوشت تازه

   23000 تومان

 
 

 

 

 
دیزی ها

 

 

دیزی مخصوص

گوشت گوسفندی تازه-ترشی و سبزی تازه

18000 تومان

 
 
 
 
 

 

 

دیزی بزباش

گوشت گوسفندی تازه-  سبزی تازه و معطر

18000 تومان

 
 
 
 
 
 

 

 

دیزی کم چرب

گوشت گوسفندی تازه و کم چرب

18000 تومان

 
 
 
 
 
 
 

 

 

دیزی کلاسیک

گوشت گوسفندی تازه و کم چرب و مزه دار شده

18000 تومان

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

دیزی تند

گوشت گوسفندی تازه و کم چرب و مزه دار شده

18000 تومان

 

اخبار سفره خانه صبا