021-67..8657
خدمات

خدمات حمل و نقل بین المللی و داخلی یکی از بارزترین و متمایزترین خدماتی است که شرکت خط ایمن ترابر به مشتریان ارائه می دهد. این شرکت با در اختیار داشتن حدود ۲۵۵ دستگاه کشنده بنز و اسکانیا و ...
امکانات و تجهیزات

شرکت راه پیمای شرق به منظور حمل و جابجایی محمولات مشتریان از تجهیزات و امکانات ویژه ای استفاده می نماید. تجهیزات و امکانات شرکت حمل و نقل بین المللی راه پیمای شرق شامل ۲۵۵ دستگاه کشنده بنز و ...
اطلاعات تماس :
نام شرکت : راه پیمای شرق
تلفن : 021-67..8657
فکس : 021-67..8656
                               

گواهینامه ها


شرکت حمل و نقل راهپیمای شرق با تلاش پرسنل با تجربه خود و توجه به استانداردهای روز دنیا در زمینه حمل و نقل توانسته است گواهینامه ای معتبر و بین المللی مرتبط را بدست آورد.