021-89..6745

null

 
درباره دکتر رحمانی

دکتر نیما رحمانی پس از دریافت دکترا در رشته پزشکی برای گذراندن دوره تخصصی در رشته تغذیه بالینی به کشور انگلستان عزیمت نمود. وی پس از دوره تخصصی تغذیه بالینی (Clinical Nutrition & Metabolism) و فوق تخصص چاقی و دیابت (Diabetology) از دانشگاه ناتینگهام انگلستان در سال 1384 به کشور بازگشت.
 

 

 

 

خدمات


رژیم گرفتن و وزن کم کردن فقط توجه به ماده غذایی و محتوای آن نمی باشد. اندازه گیری های شاخص های خونی و متابولیک، بررسی شیوه های زندگی و یا مشکلات اختصاصی وزن بالا و چاقی می تواند در افراد مختلف متفاوت باشد، لذا آن دسته از مراجعینی که ترجیح می دهند مشکلات خود را بطور حضوری حل نمایند می توانند با تعیین وقت قبلی به ما مراجعه نمایند.

درباره من


رژیم گرفتن و وزن کم کردن فقط توجه به ماده غذایی و محتوای آن نمی باشد. اندازه گیری های شاخص های خونی و متابولیک، بررسی شیوه های زندگی و یا مشکلات اختصاصی وزن بالا و چاقی می تواند در افراد مختلف متفاوت باشد، لذا آن دسته از مراجعینی که ترجیح می دهند مشکلات خود را بطور حضوری حل نمایند می توانند با تعیین وقت قبلی به ما مراجعه نمایند.