گارانتی و خدمات پس از فروش

رعایت حقوق مشتریان

حمل بار  بصورت رایگان

تاریخچه صنعت چوب

 

تا چند سال قبل در بخش صنعت چوب ، بجز صنایع کبریت سازی و مداد ، بقیه استانداردها بصورت تشویقی بوده اند ولی در حال حاضر کلیه استانداردهای مرتبط با صنایع چوب و فرآورده های چوبی در زمره استانداردهای اجباری محسوب می گردند. همچنین برای واردات فرآورده هایی از قبیل گرده بینه ، تخته خرده چوب ، تخته لایه ، تخته فیبر ، روکشهای HPL ، روکشهای ملامینه و الوار چوب تطبیق کیفیت کالا با استانداردهای ملی اجباری است.
چون در حال حاضر ، تحقیقات اساسی و کاربردی در کشور با جایگاه خود را به درستی هنوز بازنشناخته است ، لذا در تدوین استانداردهای ملی کشور ، متکی به تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر بوده و بنابراین معیار تدوین استانداردهای ملی ، استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد ISO ، استاندارد کشور ژاپن JIS ، آلمان DIN ، فرانسه AFNOR ، انگلیس BSI ، هند BIS ، استاندارد و آزمون و مواد آمریکا ASTM ، استاندارد ملی آمریکا ANSI و ... می باشد.
قسمتی از بخش تعاریف این متن:
تعریف چوب بسته به اینكه این ماده را در چه قسمت بخواهیم مورد مطالعه قرار دهیم فرق می كند و بطور كلی می توان سه تعریف برای آن بكار برد.
الف-تعریف گیاه شناسی:
چوب عبارت است از مجموعه ای ازبا فتهای ثانو یه لینینی شده گیاهان آوندی كه در بین مغز و لایه زاینده(كامبیوم) ساقه و ریشه و شا خه ها قرار می گیرد نظیر چوب درختان راش ، صنوبر، گلابی، انار و چنار وغیره.
ب-تعریف تجارتی:
چوب عبارت است از قسمت داخلی ساقه، ریشه و شاخه درختان و در خچه ها كه قابل تبدیل برای استفاده در مصارف گوناگون می باشد و می توان با كار كردن بر روی آن به ارزش و مر غوبیت آن افزود نظیر تهیه تخته چند لایه از چوب راش.
ج-تعریف صنعتی:
چوب عبارت است از ماده جامد متخلخل فیبری شكل ، كه دارای ساختمان یاخته ای سازمان یافته ، هرسونا یكسان و ناهمگن می باشد و با توجه به این مو ضوع و اینكه این ماده حاصل زندگی درخت و دائما دستخوش تغییرات محیط است، در یك گونه بخصوص هم خواصش در زمان و مكان تغییر می یابد

طراحان چیدمان کاوش دارای سابقه ای طولانی و تخصصی در صنعت چوب و خصوصاً در زمینه طراحی، تولید و واردات مبلمان مدرن اداری و منزل میباشد. بهره گیری از مدیران توانمند و مجرب در صنعت مبلمان که هدفشان تحقق ایده آل ترین آرمانها و برنامه های کاوشاست، مهمترین عامل موفقیت و حفظ کیفیت مداوم در جوار نوآوری و تفکر در طراحی (به عنوان شعار سازمانی کاوش) میباشد.