888888  (021)  98+  

 تجهیزات آزمایشگاهی

هیدرومتر ( چگالی سنج ) 890 – 820 ساخت آمریکا

دسته بندی محصول: هیدرومتر | چگالی سنج

قیمت : 157,000 تومان

 

 
دماسنج (ترمومتر) جیوه ای 0 تا 45 درجه با دقت 0.2 ساخت انگلستان

– دارای زمینه سفید 
– با طول 340 میلیمتر 

 

 


اسپکترفتومتر دست دوم مدل Spectronic 20D ساخت میلتون روی امریکا


دسته بندی محصول: دستگاه اسپکتروفتومتر
دستگاه اسپکترفتومتر دست دوم در حد نو مدل Spectronic 20D ساخت میلتون روی امریکا
اسپکترفتومتر تک پرتویی vis دست دوم ( کارکرده ) درحد نو مدل Spectronic 20D ساخت میلتون روی ( Milton Roy ) امریکا

 

 


شبکه های اجتماعی

پیوندها