خدمات ما

 

مدل سازی هنری

همراه با قالب گیری

پذیرش و انجام سفارشات

نقش برجسته ،مجسمه سازی ،طراحی های دکوراتیو 

برگزاری کلاسهای آموزشی

سفالگری، مجسمه سازی ، نقش برجسته ، تکنیک های رنگ 

زمینه های فعالیت کارگاه سفالگری و مجسمه سازی خیام

سفالگری

 

نقش برجسته ی سفالی

 

مجسمه سازی

 

کارگاه آموزشی

آموزش مجسمه سازی

 

مجسمه سازی یکی از هفت هنر اصلی جهانی است که زادگاهی برای تولد این هنر بسیار قدیمی بطور اخص وجود ندارد و در جای جای جهان در فرهنگها و آیین ها و تمدن های مختلف از زمان های باستان تاکنون شاهد بروز و تبلور افکار انسانی در قالب مجسمه سازی بوده ایم . بشر از آغاز تاکنون با به تصویر کشیدن افکار و جان دادن به آن در قالب مجسمه توانسته است اثر ژرف درهمنوعان خود بگذارد.

در ایران نیز از ایران باستان تا ایران کنونی شاهد بروز این خلاقیتهای درخشان و ناب بوده ایم شکوه عظمت آن در زمان پادشاهان ساسانی و هخامنشی در ابعاد و اندازه های عظیم در اوج ظرافت و دقت در جهان می درخشد. با اندکی دقت در آثار به جا مانده از آن زمان بیننده می تواند به قدرت خلق چنین آثار حیرت انگیزی پی ببرد . این نشان دهنده ذوق و سلیقهء پادشاهان و افراد طبقات برتر آن دوران و توجه فوق العاده  آنان به پردازش آ ثاری چنین عظیم و زیباست.

آموزش سفالگری

 

آموزش سفالگری به چهار بخش تقسیم می شود:   1- کارهای دستی    2-   کار با چرخ سفالگری    3-  نقش برجسته یا کتیبه    4-   مشبک

در کارهای دستی به هنر جو آموزش داده می شود که چگونه با استفاده از تکنیکهای فوق  بتوانند اشکال و احجام و ظروف را تنها با استفاده از دست بسازند. اشکالی را که نمی توان با کمک چرخ سفال به آن دست یافت.  آموزش کار با چرخ سفالگری : معمولا" سفال را هم با این وسیله می شناسند و روشی که سالیان دراز با کمک این وسیله ظروف مدور زیبای توسط هنرمندان ساخته می شده است.  

آموزش نقش برجسته و یا کتیبه : در این دوره هنرجو با نحوهء ساخت خشت و حجم دهی اشکال و پرسپکتیو آشنا خواهند گردید تا به هنگام پردازش یک شکل بتوانند با تمرینهای مختلف قادر به ساخت نقوش مختلف در ابعاد مختلف باشند.