عایق الاستومری صفحه ای

رول های عایق حرارتی در دو نوع با عرض های 100 سانتی متر و 120 سانتی مترتولید شده که با توجه به فاصله بین فلنچ ها ضایعات در کانالهای مستطیل شکل به حداقل کاهش یافته و در کانالهایی که به صورت گرد تولید شده است استفاده از نوارهای چسبدار (Tape) کاهش می یابد.
ضریب انتقال حرارت این نوع عایق ها نسبت به عایق های پشم شیشه پائین تر است. ضمنا عایق های الاستومریکup-Flex هیچگونه ضرری برای انسان نخواهد داشت، درحالیکه ذرات پشم شیشه و پشم سنگ پس از مدتی از بدنه عایق جدا شده و به صورت معلق در هوا به گردش درمی آیند و تنفس این ذرات نامرئی باعث بوجود آمدن بیماری های خطرناک ریوی می شود.
رای نصب عایق های حرارتی up-flexاز یک نوع چسب مایع مخصوص و دو نوع نوار درزگیر عایق و معمولی استفاده می شود. چسب های مایع معمولا در حلب های ۳ لیتری و نوارهای درزگیر عایق در حلقه های ۱۰ متری و عرض ۵ سانتیمتری در ضخامت ۳ و ۵ میلیمتر و نوارهای درزگیر معمولی در حلقه های ۵۰ متری عرضه میشوند.