اطلاعات تماس :
نام شرکت : عایق های حرارتی و رطوبتی پارس عایق
تلفن : 880..620
فکس : 880..621
ایمیل : info@parsayegh.com