با توجه به تعداد پروژه های موجود برخی از پروژه های انجام شده توسط گروه معماری ساتر سازه در این بخش قرار گرفته است در صورت نیاز به مشاوره و یا راهنمایی بیشتر در این خصوص با ما تماس حاصل فرمایید.