درباره ما

شرکت آریا پیما فعالیت خود را از سال 1383 آغاز و در طول این سال ها در صنعت گردشگری خدمات بسیاری را ارائه داده و در این  راستا همواره مشتری مداری را مد نظر داشته است.

این شرکت دارای 120 پرسنل در واحد های مختلف اداری، مالی، فروش، پشتیبانی و بازرگانی می باشد، که با توجه به ساختار انعطاف پذیر سیستم اجرایی شرکت، مشغول به فعالیت می باشند.

 این شرکت بالغ بر 100 زیر مجموعه آژانس هواپیمایی و خدمات گردشگری و مسافرتی دارد که به عنوان آژانس همکار فعالیت می کنند. هماهنگی زیر مجموعه ها و شرکت آریا پیما  از طریق سیستم های الکترونیکی داخلی و خارجی قابل اجرا است.

 خدمات ما در بخش تور اعم از نمایشگاهی، توریستی، زیارتی و پروازهای داخلی ، خارجی ، ویزا و هتل رابرای مسافران و آژانس های همکار مهیا می سازد.