تلفن : 88520066000

ایده های تخصصی

 

این بخش به منظور تلنگری است برای افراد خلاق تا بتوانند ایده های ذکر شده در این صفحه را تبدیل به عمل کنند .شما هم اگر ایده ای دارید و یا اینکه تمایل به اجرای ایده های ما را دارید با ما تماس بگیرید تا در این راه کمک کننده باشیم.

ایده یک :ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس مواد غذایی

ما فکر میکنیم متخصصین ما میتوانند دستگاهی بسازند که بتواند قدرت اندازه گیری فرکانس هر ماده غذایی را داشته باشد .با این دستگاه فصل جدیدی در شناخت مواد غذایی ایجاد میشود. ایده شما چیست ؟

 

ایده 2:برای هر کودک که بدنیا میاید دو درخت گردو بکاریم

بنظر ما ایجاد جنگلهای گردو به منظور یک سرمایه گذاری برای هر کودکی که بدنیا بیاید میتواند توسط دولت انجام گرفته و ظرف مدت 10 سال که به بار بنشیند براحتی میتواند هزینه های جاری و تحصیلی آینده کودک را تحت پوشش قرار دهد و برای شروع سازمانهایی مثل بهزیستی و کمیته امداد میتوانند شروع کننده این طرح باشند. نظر شما چیست ؟