بیمه های تحت پوشش

 • بانک سپه: 100% دفترچه
 • بانک صادرات: 100% دفترچه
 • بانک صنعت و معدن: 80% دفترچه
 • بانک کشاورزی: 100% دفترچه
 • بانک مرکزی: 100% دفترچه 
 • بانک تجارت: 100% دفترچه
 • بانک توسعه صادرات: 100% دفترچه
 • بانک رفاه: 100% معرفی نامه
 • بانک مسکن: 100% معرفی نامه 
 • بیمه  ایران-ایران( کارکنان بیمه ایران ):   جراحی 100% لیزیک ( با توجه به شماره چشم مشخص میشود)
 • بانک ملت: 100% دفترچه، 100% کارت ویژه درمان بیمه البرز
 • بانک ملی: بازنشسته ها 90%، شاغلین 80% ، بستری 100% با معرفی نامه
 • شهرداری: 90% کلیه خدمات با دفترچه
 • کانون سردفتران: 80% دفترچه     
 • ایران – کارکنان رسمی    100% دفترچه     
 • ایران – وزارت نیرو: 80% دفترچه
 • ایران – بنیاد شهید:  با دفترچه

مطالبی در مورد هزینه عمل ها

هزینه جراحی ها پس از معاینات اولیه، و با توجه به نوع عمل مشخص خواهد شد. 
در صورتیکه از بیمه استفاده می کنید، جهت اطلاع از هزینه عمل های جراحی با واحد بیمه به شماره 12587 و در غیر این صورت با شماره 548556 تماس حاصل فرمایید. 
جهت دریافت هزینه خدمات سرپایی نیز با 898888 تماس حاصل فرمایید.