پذیرش تلفنی

مرکزمشاوره و تعیین وقت تلفنی: 56548
استفاده از افراد تحصیل کرده و دارای اطلاعات پزشکی، پذیرش تلفنی بیمارستان را به مرکزی جهت مشاوره اولیه درمورد بیماری ها و جراحی ها تبدیل کرده است.
 
تلفن گویا : 57596 

سیستم تلفن گویا به این منظور راه اندازی شده است که بیماران و مراجعین بیمارستان مهرآرا که در بیمارستان تحت عمل جراحی یا معاینه ودرمان قرار گرفته اند بتوانند بدون نیاز به ارتباط با اپراتور جهت مراجعات بعدی خود نوبت مناسب را رزرو نمایند. 

 

راهنمای استفاده از تلفن گویا: 

- تماس با 6869
- انتخاب عدد 1 به عنوان بیمار شناسه دار
- ثبت شناسه
- بررسی وضعیت مراجعه شما توسط سیستم و اعلام اسامی پزشکانی که شما را ویزیت کرده اند.( توسط نرم افزار )
- انتخاب کد پزشک مورد نظر
- اعلام نوبت های موجود پزشک انتخاب شده ( توسط نرم افزار )
- انتخاب کد مورد نوبت مورد نظر
- تعیین نوبت و اعلام شناسه پیگیری ( توسط نرم افزار )