معرفی فعالیت ها

. . .

  1. کتاب ها
  2. مقالات 
  3. پژوهش ها
  4. کارگاه ها
  5. کنفرانس ها
  6. دروس تدریس شده
  7. دانشجویان
  8. علایق آموزشی و پژوهشی
  9. دستیاران
اطلاعات تماس :
آدرس : دفتر استاد رحمانی:تهران ، خیابان شریعتی ،کوچه نوید ، پلاک54
تلفن : 265566221
ایمیل : rahmani@rah.com