کتاب ها

. . .

  1. آشنایی با آموزش ضمن خدمت کارکنان وزارت آموزش و پرورش. ۱۳۷۳
  2. نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی ، اداره کل تربیت معلم و آموزش. ۱۳۷۶
  3. در آمدی بر برنامه ریزی آموزش .انتشارات سرآ ۱۳۷۶
  4. راهنمای نظارت بر معلمان ،انتشارات دریا. ۱۳۷۸
  5. روش های مطالعه  انتشارات فجر
اطلاعات تماس :
آدرس : دفتر استاد رحمانی:تهران ، خیابان شریعتی ،کوچه نوید ، پلاک54
تلفن : 265566221
ایمیل : rahmani@rah.com