کنفرانس ها

. . .

سخنرانی های کلیدی دعوت شده در محافل بین المللی و داخلی

 

Keynote Addresses /Invited Papers

 • 2014 Curriculum Movements in Higher Education:. International Quality of Higher Education Curriculum. Isfahan
 • 2014 Future Perspectives of Development: Toward a Workplace  International Expert Meeting on Promoting   the Quality of Teaching and Learning with Emphasis on the Role of Teachers (Farhangi an University, 27 April 2014
 • 2014 Conceptualization of Training . National Conference of New Perspectives in Human Resources Development. 
 • 2013 Future of Training and Development

کنفرانس های داخلی

 • در جستجوی نقش های جدید رهبری آموزشی برای معلمان در چارچوب نظام جدید آموزشی تهران . ۱۳۷۲
 • مسائل و مشکلات  اجتماعی کودکان و نوجوانان تیز هوش.جایگاه تربیت .تهران. ۱۳۷۳
 • نیاز سنجی، حلقه مفقوده نظام آموزشی . همایش بین المللی کیفیت آموزشی عمومی .  آموزش و پرورش .تهران . ۱۳۷۴٫
 • آموزش در ایران : گذشته، حال و آینده ، اولین سمینار آموزش ضمن خدمت در سازمان ها. تهران . ۱۳۷۴٫
 • تجربیات آموزشی درکشورهای مختلف جهان  –سمپوزیوم جوانان و خانواده . شیراز . ۱۳۷۴٫
 • الگوها و تجربیات تربیت دینی درکشورهای مختلف جهان.. سمپوزیوم جایگاه تـربیت . تهــــران.۱۳۷۵
 • بررسی و ارزشیابی  ارائه محتوای کتب درسی علوم تجربی دوره ابتدائی . سمپوزیوم جایگاه تربیت اصفهان . ۱۳۷۶
 • رسالت  اردوها. سمپوزیوم جایگاه تربیت . تبریز. ۱۳۷۸
اطلاعات تماس :
آدرس : دفتر استاد رحمانی:تهران ، خیابان شریعتی ،کوچه نوید ، پلاک54
تلفن : 265566221
ایمیل : rahmani@rah.com