دروس تدریس شده

. . .

دروس تدریس شده و علایق

الف- تدریس در دانشگاه ها:

تدریس در مقاطع مختلف در دروس:

 1. آموزش و بهسازی  کارکنان
 2. مطالعات برنامه درسی
 3. روشها و فنون تدریس
 4. آموزش عالی
 5. راهنمائی و مشاوره رساله در تحصیلات تکمیلی

 

ب-تدریس در دوره های کوتاه مدت تخصصی:

نیاز سنجی (تکنیک ها و روشها)

 1. برنامه ریزی درسی (ابتدائی، متوسطه، عالی): الگوها و روشها
 2. توسعه منابع انسانی (آموزش ضمن خدمت)
 3. آموزشاز راه دور و طراحی متون خود آموز
 4. ارزشیابی
 5. روش تدریس
 6. مدیریت و برنامه ریزی پژوهش
 7. آینده پژوهی


ج-طراحی پروژه های آموزشی و پژوهشی:

موضوعات مرتبط برنامه ریزی درسی

 1. نیازسنجی آموزشی – پژوهشی
 2. طراحی نظام آموزش کارکنان
 3.  آموزش مهارتهای زندگی
 4.  یادگیری الکترونیکی
 5. برنامه درسی آموزش عالی
 6. مدیریت و برنامه ریزی پژوهش
اطلاعات تماس :
آدرس : دفتر استاد رحمانی:تهران ، خیابان شریعتی ،کوچه نوید ، پلاک54
تلفن : 265566221
ایمیل : rahmani@rah.com